Mô hình DL cộng đồng gắn với xây dựng KDC NTM kiểu mẫu xã Tượng Sơn
VNĐ / Cái
Mô hình DL cộng đồng gắn với xây dựng KDC NTM kiểu mẫu xã Tượng Sơn
Mã SP:mqa1
Đơn vị tính:Cái
Tình trạng:Còn hàng
Xuất xứ:Tượng Sơn - Thạch Hà
Nhãn hiệu:MQA

Công ty TNHH MTV phát triển KHCN cao MQA

Trần Huy Hóa (0963044072)

Có Thể Bạn Yêu Thích