Thạch Hà công nhận 3 sản phẩm OCOP 3 sao
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã tiến hành chấm điểm, phân loại các sản phẩm dựa trên bộ tiêu chí theo Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng chính phủ.

Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Thạch Hà vừa tiến hành chấm điểm, phân loại các sản phẩm.

Trong đợt này, huyện Thạch Hà có 4 sản phẩm tham gia đánh giá, xếp loại chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gồm: Giò bột Thắm Thanh của Tổ hợp tác Sản xuất Thắm Thanh (xã Thạch Hội); Kẹo lạc Sửu Hà của Cơ sở sản xuất Kẹo lạc - kẹo dồi Sửu Hà (xã Thạch Kênh); Ngũ cốc gỗ sồi của Công ty TNHH Silky Valley Việt Nam (xã Thạch Trị); Bánh đa nem Lan Hưng của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lan (xã Thạch Trị).

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Thạch Hà đã tiến hành chấm điểm, phân loại các sản phẩm dựa trên bộ tiêu chí theo Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, có 3 sản phẩm đạt trên 55 điểm. Đối với sản phẩm còn lại, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện đã góp ý cho chủ hộ bổ sung một số nội dung để đạt được các tiêu chí.

3 sản phẩm: Giò bột Thắm Thanh, Kẹo lạc Sửu Hà, Ngũ cốc gỗ sồi được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Căn cứ kết quả chấm điểm, đánh giá, UBND huyện Thạch Hà công nhận 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2023, gồm: Giò bột Thắm Thanh; Kẹo lạc Sửu Hà; Ngũ cốc gỗ sồi.

Đây chính là cơ hội để các sản phẩm khẳng định thương hiệu, nâng cao giá trị; đồng thời, tiếp tục tạo động lực để các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hộ kinh doanh nâng cao trách nhiệm, năng lực sản xuất, kinh doanh, đưa các sản phẩm uy tín phục vụ thị trường ngày càng rộng hơn.

Tin nổi bật
Sản phẩm mới nhất